Wat zijn MasterTunes?

MasterTunes zijn coins die gemaakt zijn van messing en staal en zijn nikkelvrij. Ze bevatten informatie in de vorm van energie en trillingsfrequenties. Deze informatie is afkomstig uit de innerlijke bron van de oorspronkelijke mens. De oorspronkelijke mens is wie men van nature is, vol energie, zonder ziekten en in harmonie met de eigen innerlijke kracht.

Waarom MasterTunes?

MasterTunes zorgen ervoor dat er blokkades opgeruimd worden. Er zijn A MasterTunes die blokkades opheffen, waardoor de verbinding met het eigen hart in de mens hersteld wordt. Daarnaast zijn er B MasterTunes die blokkades opheffen, waardoor deze innerlijke hartskracht (scheppingskracht, creatiekracht en genezingskracht) ingezet kan worden om problemen en klachten te overwinnen, en het brein uit kan voeren wat het hart ingeeft. Hierdoor krijgt de mens weer grip op het eigen leven en wordt niet meer overheerst door bijvoorbeeld angst, schuld of pijn.

MasterTunes stimuleren alle positieve herstelkrachten en weren alle negatieve invloeden van binnenuit en van buitenaf. Ze helpen ons om vanuit onze innerlijke kracht te leven en zo min mogelijk beïnvloed te worden door allerlei machtssystemen en andere storende invloeden.

MasterTunes geven inzichten en brengen processen op gang, waardoor de mens zijn eigen bestaansrecht weer terug krijgt en het heft weer in eigen handen kan nemen. Deze processen zorgen ervoor dat men bijvoorbeeld kan ontdekken waar men niet durft te voelen of naar te kijken, wat er wordt ontweken of waar men geen verandering in aan durft te brengen, wat de gewoonte patronen zijn en waar men het slachtoffer is van de eigen persoonlijkheid, wanneer er nog te veel meegepraat wordt met de ander, waar de verborgen agenda’s zitten en het eigen belang, op welke cruciale punten er nog te veel compromissen gesloten worden en teveel afgewacht wordt en men niet zelf de leiding neemt, waardoor men nog teveel beïnvloed wordt.

Een set MasterTunes bestaat altijd uit twee A MasterTunes en één B MasterTune. Indien nodig kunnen er verschillende sets MasterTunes tegelijkertijd gebruikt worden, met een maximum van drie sets. Sommige MasterTunes zijn vanaf het moment dat ze in gebruik genomen worden, twee jaar bruikbaar en andere zes weken en nemen daarna geleidelijk in kracht af. Zolang de MasterTunes niet gebruikt worden blijven de kracht behouden.

MasterTunes zijn een ondersteuning en vervangen niet de huisarts of medisch specialist.

Let op: Zorg ervoor dat de MasterTunes buiten het bereik van kleine kinderen gehouden worden in verband met het gevaar van inslikken!