EHBO Set

Als de MasterTunes in gebruik worden genomen blijven ze nog zes weken sterk werkzaam en daarna neemt de energie geleidelijk af. Voor deze werkzame manier van de MasterTunes is bewust gekozen, omdat ze zwak punt of een punt dat net hersteld is en nog ondersteuning nodig heeft, tijdelijk kunnen ondersteunen. Het is de bedoeling dat de Geest, de Ziel, het lichaam of het Wezen van de mens het uiteindelijk zelf weer overneemt en niet afhankelijk is van MasterTunes.

Er is wel een MasterTune EHBO Set ontwikkeld die bestaat uit 5 MasterTune Sets die twee jaar hun kracht blijven behouden. Deze langere werkzaamheid is belangrijk, omdat de mens in de evolutie langere tijd nodig heeft om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden (zoals 4 en 5G). Deze set is ontwikkeld, omdat de mens nu eenmaal altijd beïnvloed wordt door de matrix en omgevingsfactoren, waar hij dagelijks mee te maken heeft. De EHBO Set kan naar eigen behoefte en inzicht ingezet worden.

Bij een bestelling van de EHBO Set krijgt u een gratis zilverkleurige Hanger met Ketting. 

De MasterTune Sets in de EHBO Set zijn:
1. MasterTune Set 14 om de zintuigen zo af te stemmen dat men op de juiste manier kan waarnemen en niet overladen wordt door indrukken van buiten af.

2. MasterTune Set 30 om beschermd te zijn tegen 4G en 5G.

3. MasterTune Set 31 om de verbinding met het hart te versteken als men keuzes moet maken of in stress situaties verkeert.

4. MasterTune Set 26 om een last of een energie, die overgenomen is van een ander of door de ander overgedragen is te ontbinden.

5. MasterTune Set 36 om te beschermen tegen beïnvloeding van buiten af.  Ook aan te raden voor therapeuten, om zich te kunnen beschermen tegen beïnvloeding van externe factoren afkomstig van derden.  Denk aan inhaak, lijnverbindingen, implantaten, zwarte magie, entiteiten, etc.