Beschrijving

A01 Terugkerende klachten (karma, trauma, erfelijke belasting, gewoontepatronen ontbinden)
MasterTune A01 Terugkerende klachten ondersteunt om meegenomen bagage zoals erfelijke belastingen (vorige generaties), karma (vorige levens) en de gewoonte patronen en trauma’s die hier uit voortgekomen zijn te ontbinden. Door dit te ontbinden kunnen de aanwezige klachten definitief verdwijnen. Erfelijke belastingen en karma is niet wat men van oorsprong is. Zoals men van oorsprong is hoeft er niets geleerd te worden en is men 100 % oké en zijn de belasting die we mee gekregen hebben en de daaruit voyortgekomen klachten overbodig.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Klachten die steeds aanwezig blijven en in elkaar overgaan. Als de ene klacht verdwijnt komt de volgende klacht te voorschijn
– Klachten hebben, die bij de voorouders ook al aanwezig waren
– Geen grip kunnen krijgen op klachten, die door erfelijkheid of karma zijn veroorzaakt
– Onmacht en boosheid die niet geuit worden en die zich in het lichaam naar binnen keren en zich kunnen uitten in een ontsteking
– Gewoontepatronen niet kunnen doorbreken

B01 Boosheid ontbinden (onmacht)
MasterTune Bo1 Boosheid ontbinden (onmacht) het ontbinden van de onmacht en de boosheid, die als achterliggende oorzaak van een ontsteking aanwezig kan zijn. Dit doorbreekt de aaneenschakeling van klachten die telkens in elkaar overgaan en aanwezig blijven.

Productomschrijving
De MasterTunes A01 worden overdag links en rechts in de broekzakken of om de polsen gedragen om er voor te zorgen dat de energie van de A MasterTunes via de 12 hoofdmeridianen van de acupunctuur opgenomen wordt. Daarom worden de A MasterTunes altijd per twee geleverd. Als u één A MasterTune kwijt bent is het raadzaam de resterende MasterTune om en om in de linker en rechter broekzak te dragen, om een evenwichtige invloed te behouden, totdat de ontbrekende MasterTune weer vervangen is.

De MasterTune B01 wordt ’s nachts onder het hoofdkussen geplaatst en overdag om de nek aan een ketting gedragen. De energie van de B MasterTune wordt opgenomen door de twee meridianen op de middenlijn van het lichaam, het conceptievat en het gouverneursvat. Deze meridianen zorgen er samen met de B MasterTune voor dat de innerlijke kracht van de mens de fysieke klacht kan bereiken om gouverneur te worden over het eigen lichaam en leven. Omdat de B MasterTune alleen op de middenlijn gedragen wordt, wordt deze per stuk geleverd. Twee A MasterTunes en één B MasterTune vormen zodoende één set van drie. Als de MasterTunes van set 01 in gebruik worden genomen blijven ze zes weken sterk werkzaam en daarna neemt de energie geleidelijk af.