Beschrijving

MasterTune A04 Zichzelf hervinden (trauma’s ontbinden)
MasterTune A04 ondersteunt en troost de mens, waardoor men kan accepteren wat er gebeurd is en opent de bewustwording dat de oorsprong van het wezen van de mens niet beschadigd is. Hierdoor kunnen trauma’s verwerkt en ontbonden worden en kan men zichzelf hervinden en de draad van het leven weer oppakken.