Beschrijving

A12 Emoties verwerken (emotionel evenwicht herstellen)
MasterTune A04 Emoties verwerken ondersteunt het verwerken van oude onverwerkte emoties en trauma’s, waardoor er nieuwe verbindingen in de hersenen tot stand komen en er emotionele stabiliteit ontstaat en emoties uit het verleden niet meer storend werken in het heden.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Geen tijd voor zichzelf en de dingen die je graag doet
– Vanuit oude pijn reageren op situaties met boosheid
– Te heftig emotioneel reageren in bepaalde situaties
– Onrustig slapen en dromen
– Boos worden, huilen en angst om niks
– Vanuit oude pijn te veel meelijden met een ander, waardoor men niet meer de leider van het eigen leven is

B12 Juiste respons (vanuit overzicht reageren)
MasterTune B12 Juiste respons ondersteunt emotionele stabiliteit, waardoor men bij de eigen antwoorden kan komen, achter de eigen keuzes kan blijven staan, tijdens moeilijke momenten en conflict situaties. Hierdoor weet men wat men wil, wat er voor nodig is om het voor elkaar te krijgen en het beoogde resultaat te bereiken.

Gebruiksaanwijzing
De MasterTunes A12 worden overdag links en rechts in de broekzakken of om de polsen gedragen om er voor te zorgen dat de energie van de A MasterTunes via de 12 hoofdmeridianen van de acupunctuur opgenomen wordt. Daarom worden de A MasterTunes altijd per twee geleverd. Als u één A MasterTune kwijt bent is het raadzaam de resterende MasterTune om en om in de linker en rechter broekzak te dragen, om een evenwichtige invloed te behouden, totdat de ontbrekende MasterTune weer vervangen is.

De MasterTune B12 wordt ’s nachts onder het hoofdkussen geplaatst en overdag om de nek aan een ketting gedragen. De energie van de B MasterTune wordt opgenomen door de twee meridianen op de middenlijn van het lichaam, het conceptievat en het gouverneursvat. Deze meridianen zorgen er samen met de B MasterTune voor dat de innerlijke kracht van de mens de fysieke klacht kan bereiken om gouverneur te worden over het eigen lichaam en leven. Omdat de B MasterTune alleen op de middenlijn gedragen wordt, wordt deze per stuk geleverd. Twee A MasterTunes en één B MasterTune vormen zodoende één set van drie. Als de MasterTunes van set 12 in gebruik worden genomen blijven ze zes weken sterk werkzaam en daarna neemt de energie geleidelijk af.