Beschrijving

MasterTune A14 Hoog sensitief (HSP, overgevoelig voor prikkels van buitenaf)
A14 Hoog sensitief ondersteunt om 13 mechanismen, die er zijn om informatie te ontvangen, zodanig te laten functioneren dat men met het eigen hart verbonden kan blijven en waar te nemen wat er werkelijk speelt. Hierdoor is men in staat om niet alle informatie die van buiten komt onbeperkt toe te staan.

Voor het ontvangen van informatie zijn er 13 mechanismen in ons lichaam aanwezig, die beïnvloed kunnen worden door oude programmeringen en gebeurtenissen. Hierdoor reageert men niet op een optimale manier vanuit het innerlijke weten, maar vanuit de programmeringen en de pijn uit het verleden, waardoor er op allerlei plaatsen in het lichaam klachten kunnen ontstaan.