Beschrijving

MasterTune A19 Zuiveren (trauma opruimen)
A19 Zuiveren ondersteunt om een verwonding of angst die ontstaan is door geweld, trauma, machtsmisbruik, seksueel misbruik in iedere cel van het lichaam en in de auralagen los te maken.