Beschrijving

MasterTune A21 Karma ontbinden (stoppen van levenslessen die zich herhalen)
A21 Karma ontbinden ondersteunt om karma te ontbinden, zodat dit niet langer gebruikt kan worden als ingang en voedingsbodem om problemen te activeren of bij je neer te leggen. Als men beseft dat men vanuit de oorsprong 100 % oké is, begrijpt men ook dat karma en levenslessen uit het verleden niet meer zijn dan een programma dat men meegekregen heeft bij de geboorte. Het is niet meer dan een onderdeel van het spel dat in de matrix van deze aarde gespeeld wordt en is niet wie men van oorsprong is en kan dus ontbonden worden, waardoor de voedingsbodem achter de klachten verdwijnt en de verbinding met de innerlijke kracht gedeblokkeerd wordt. Door het ontbinden van karma verdwijnt ook de aantrekkingskracht van bepaalde situaties.