Beschrijving

A30 Stralingsbelasting (elektromagnetisch, geopatisch en röntgen neutraliseren)
MasterTune A30 om elektromagnetische-, geopatische- en röntgenstraling te transformeren en te neutraliseren. Deze straling is afkomstig van bijvoorbeeld de aarde, röntgenapparaten, zendmasten, wifi, slimme meters, smartphones, elektrische apparaten, elektrische auto’s en treinen, elektrische bedden, hoogspanningsmasten, draadloze apparatuur en het 4G- en 5G-netwerk.

Weerspiegeling – Verschijnselen A30 en B30
– Vermoeidheid en slaapproblemen
– Verminderde stressbestendigheid
– Verzwakte weerstand
– Geheugen- en concentratieproblemen
– Hoofdpijn en migraine
– Gemakkelijk klachten of problemen van anderen overnemen
– Gevoelig voor prikkels uit de omgeving
– Spier- en gewrichtsklachten
– Stofwisselingsproblemen
– Labiliteit en psychische klachten
– Hormonale verstoringen en hartkloppingen

B30 Bescherming (weerbaarheid vergroten tegen stralingsbelasting)
MasterTune B30 om vanuit de innerlijke kracht het eigen energieveld te versterken, waardoor men beter opgewassen en beschermd is tegen stralingsbelasting. Hierdoor wordt men weerbaarder en treden de verschijnselen, die uit stralingsbelasting voort komen, minder snel op.

Gebruiksaanwijzing
De MasterTunes A30 worden overdag links en rechts in de broekzakken of om de polsen gedragen om er voor te zorgen dat de energie van de A MasterTunes via de 12 hoofdmeridianen van de acupunctuur opgenomen wordt. Daarom worden de A MasterTunes altijd per twee geleverd. Buitenshuis en tijdens telefoneren en het werken met computers is het altijd belangrijk om de A MasterTunes bij zich te dragen. Als u één A MasterTune kwijt bent, is het raadzaam de resterende MasterTune om en om in de linker en rechter broekzak te dragen, om een evenwichtige invloed te behouden, totdat de ontbrekende MasterTune weer vervangen is.

Om het huis te ontstoren worden er twee MasterTunes geplaatst in de meterkast en wordt er in elke hoek van de kamer, die ontstoord moet worden op vensterbankhoogte een MasterTune neergelegd of opgeplakt met plakband.

In elektrisch auto’s is het raadzaam vier MasterTunes te verdelen van voor naar achter over de middenlijn van de auto en voor brandstofauto’s twee.

De MasterTune B30 wordt overdag om de nek aan een ketting gedragen en ’s nachts onder het hoofdkussen geplaatst. De energie van de B MasterTune wordt opgenomen door de twee meridianen op de middenlijn van het lichaam, het conceptievat en het gouverneursvat. Deze meridianen zorgen er samen met de B MasterTune voor dat de innerlijke kracht van de mens de fysieke klacht kan bereiken om gouverneur te worden over het eigen lichaam en leven. Omdat de B MasterTune alleen op de middenlijn gedragen wordt, wordt deze per stuk geleverd. Twee A MasterTunes en één B MasterTune vormen zodoende één set van drie. Als de MasterTunes van set 30 in gebruik worden genomen blijven ze nog twee jaar werkzaam en daarna neemt de kracht geleidelijk af en is het goed om ze te vervangen door nieuwe.

Bijpassende MasterTunes
Indien nodig kunnen er meerdere sets MasterTunes tegelijkertijd gebruikt worden, bijvoorbeeld MasterTune A30 Stralingsbelasting en B30 Bescherming in combinatie met de bijpassende MasterTune A18 Positieve ommekeer (spininversie, negatieve spiraal doorbreken) en B18 Oerkracht (energie op kunnen bouwen om klachten te overwinnen).

De bijpassende MasterTunes ondersteunen de eerste set MasterTunes om het gewenste eindresultaat te bereiken. Als men te lang bloot heeft gestaan aan stralingsbelasting kan er een negatieve aantrekkingskracht of spininversie ontstaan zijn, die tegelijkertijd behandeld kan worden. Bij het gebruik van meerdere sets MasterTunes kunnen alle A MasterTunes tegelijkertijd in de broekzakken gedragen worden. De B MasterTune van de ene set kan overdag om de nek gedragen worden en de B MasterTune van de andere set ’s nachts onder het hoofdkussen geplaatst worden. Dit kan afwisselend toegepast worden. De B Mastertunes van beide sets kunnen ook tegelijkertijd om de nek gedragen worden en tegelijkertijd onder het hoofdkussen geplaatst worden.

MasterTunes zijn een ondersteuning en vervangen niet de huisarts of specialist

Let op: Zorg ervoor dat de MasterTunes buiten het bereik van kleine kinderen gehouden worden in verband met het gevaar van inslikken!