Beschrijving

MasterTune A35 Ondersteuning van de eigen kracht (storende invloeden opheffen)
A35 ondersteuning van de eigen kracht ondersteunt om te voorkomen dat derden toegang krijgen tot de innerlijke kracht van een cliënt, om invloed uit te kunnen oefenen op dierbaren of naasten van de cliënt om deze onderuit te halen.