Beschrijving

MasterTune B28 Zelfherstellend vermogen (energetische zwakke plekken herstellen en oude pijn loslaten)
B28 Zelfherstellend vermogen ondersteunt om de afgeschermde energetische zwakke plekken te helen en oude fysieke pijn los te koppelen uit het pijnlichaam en uit het celgeheugen. Een pijnervering uit het verleden kan dan niet meer geactiveerd worden of gebruikt worden als ingang voor een energetische aanval.