Beschrijving

MasterTune B35 Misbruik (ongedaan maken)
B35 Misbruik ondersteunt om de innerlijke krachten en kwaliteiten van de cliënt, die misbruikt zijn, geschoond weer terug te vorderen en misbruik ervan niet langer toe te staan.