Beschrijving

A04 Zichzelf hervinden (trauma’s ontbinden)
MasterTune A04 ondersteunt en troost de mens, waardoor men kan accepteren wat er gebeurd is en opent de bewustwording dat de oorsprong van het wezen van de mens niet beschadigd is. Hierdoor kunnen trauma’s verwerkt en ontbonden worden en kan men zichzelf hervinden en de draad van het leven weer oppakken.  

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Posttraumatische stress verschijnselen
– Niet weten wie men is en waar men voor staat, waardoor men zichzelf niet kan verdedigen
– Geen onderscheid kunnen maken tussen wie men is en de ander, waardoor men problemen van een ander overneemt
– Verstoring van de oorspronkelijke staat van zijn door de matrix van de aarde, oorlog, heftige emotionele gebeurtenissen, trauma’s, machtsmisbruik, ongelukken en mishandeling

B04 Oorspronkelijke staat van zijn (herstellen)
MasterTune B04 Oorspronkelijke staat van zijn ondersteunt om alles wat door bepaalde gebeurtenissen of personen bij de mens is neergelegd terug te geven aan de veroorzaker. Eigenschappen die onteigend zijn worden teruggevorderd en hetgeen beschadigd is wordt hersteld, vanuit de blauwdruk van de oorspronkelijke mens, waardoor de oorspronkelijk staat van zijn hersteld wordt en men weer weet wie men is zonder verstoring door de traumatische ervaringen.

Gebruiksaanwijzing
De MasterTunes A04
worden overdag links en rechts in de broekzakken of om de polsen gedragen om er voor te zorgen dat de energie van de A MasterTunes via de 12 hoofdmeridianen van de acupunctuur opgenomen wordt. Daarom worden de A MasterTunes altijd per twee geleverd. Als u één A MasterTune kwijt bent is het raadzaam de resterende MasterTune om en om in de linker en rechter broekzak te dragen, om een evenwichtige invloed te behouden, totdat de ontbrekende MasterTune weer vervangen is. 

De MasterTune B04 wordt ’s nachts onder het hoofdkussen geplaatst en overdag om de nek aan een ketting gedragen. De energie van de B MasterTune wordt opgenomen door de twee meridianen op de middenlijn van het lichaam, het conceptievat en het gouverneursvat. Deze meridianen zorgen er samen met de B MasterTune voor dat de innerlijke kracht van de mens de fysieke klacht kan bereiken om gouverneur te worden over het eigen lichaam en leven. Omdat de B MasterTune alleen op de middenlijn gedragen wordt, wordt deze per stuk geleverd. Twee A MasterTunes en één B MasterTune vormen zodoende één set van drie. Als de MasterTunes van set 04 in gebruik worden genomen blijven ze zes weken sterk werkzaam en daarna neemt de energie geleidelijk af.