Beschrijving

A07 Zenuwpijn (ontbinden)
MasterTune A04 Zenuwpijn ondersteunt personen die zich goed kunnen afsluiten en beschermen, maar die toch last hebben van zenuwpijnen en klachten die plotseling optreden. Deze klachten worden veroorzaakt door energetische aanvallen die van binnenuit opkomen via de generatielijn van ouders. De storende invloed van een ander persoon (bijvoorbeeld door jaloezie) komt binnen door gebruik te maken van een eigenschap van een ouder (die bijvoorbeeld ook ziekelijk jaloers is). Door de gelijke eigenschap van jaloezie wordt de generatielijn gebruikt, waar je mee verbonden bent, om van binnenuit binnen te komen, omdat het op een rechtstreekse manier niet lukt. Tegen zo’n binnenwaartse aanval via generatielijnen is het moeilijk zichzelf te beschermen.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Storende invloed van personen, die gebruikt maken van generatielijnen en waar men zich niet tegen kan beschermen en zich niet van bewust is
– Zenuwpijn, die als pijnscheuten door het lichaam schieten, waarna pijn of kramp ontstaat
– Zeurende pijnen in het bewegingsapparaat (spieren, gewrichten, pezen en banden)
– Onvoldoende verbinding met het eigen bestaansrecht

B07 Afsluiten (bescherming)
MasterTune B07 Afsluiten ondersteunt het afsluiten van de generatielijn, waardoor men afgeschermd is tegen binnenwaartse aanvallen en beter beschermd tegen het ontstaan van klachten daardoor. Er worden nieuwe zenuwverbindingen gemaakt, waardoor de generatielijn afgesloten wordt en het eigen bestaansrecht wordt hersteld.

Beschrijving
De MasterTunes A07
worden overdag links en rechts in de broekzakken of om de polsen gedragen om er voor te zorgen dat de energie van de A MasterTunes via de 12 hoofdmeridianen van de acupunctuur opgenomen wordt. Daarom worden de A MasterTunes altijd per twee geleverd. Als u één A MasterTune kwijt bent is het raadzaam de resterende MasterTune om en om in de linker en rechter broekzak te dragen, om een evenwichtige invloed te behouden, totdat de ontbrekende MasterTune weer vervangen is.

De MasterTune B07 wordt ’s nachts onder het hoofdkussen geplaatst en overdag om de nek aan een ketting gedragen. De energie van de B MasterTune wordt opgenomen door de twee meridianen op de middenlijn van het lichaam, het conceptievat en het gouverneursvat. Deze meridianen zorgen er samen met de B MasterTune voor dat de innerlijke kracht van de mens de fysieke klacht kan bereiken om gouverneur te worden over het eigen lichaam en leven. Omdat de B MasterTune alleen op de middenlijn gedragen wordt, wordt deze per stuk geleverd. Twee A MasterTunes en één B MasterTune vormen zodoende één set van drie. Als de MasterTunes van set 07 in gebruik worden genomen blijven ze zes weken sterk werkzaam en daarna neemt de energie geleidelijk af.