Beschrijving

A14 Hoog sensitief (HSP, overgevoelig voor prikkels van buitenaf)
MasterTune A14 Hoog sensitief ondersteunt om 13 mechanismen, die er zijn om informatie te ontvangen, zodanig te laten functioneren dat men met het eigen hart verbonden kan blijven en waar te nemen wat er werkelijk speelt. Hierdoor is men in staat om niet alle informatie die van buiten komt onbeperkt toe te staan.

Voor het ontvangen van informatie zijn er 13 mechanismen in ons lichaam aanwezig, die beïnvloed kunnen worden door oude programmeringen en gebeurtenissen. Hierdoor reageert men niet op een optimale manier vanuit het innerlijke weten, maar vanuit de programmeringen en de pijn uit het verleden, waardoor er op allerlei plaatsen in het lichaam klachten kunnen ontstaan.

 Weerspiegeling – Verschijnselen A14 en B14
– Zichzelf over het hoofd zien, van alles wijs laten maken en niet zien wat er werkelijk speelt (ogen)
–  Geen neus voor goede zaken, altijd onraad ruiken (neus)
– De oren naar de ander laten hangen, niet luisteren naar het eigen hart (oren)
– Alles slikken en opnemen, ook waar men niets aan heeft (mond)
– Geen grenzen aan kunnen geven, de eigen ruimte niet in kunnen nemen (huid)
– Alles oppakken, ook wat niet belangrijk is (tast, vingertoppen)
– Angst overheerst in het leven, waardoor de basisbehoeften niet voorzien worden (chakra’s)
– Ziekteverschijnselen, zonder aantoonbare oorzaken, die het leven beïnvloeden (auralagen)
– Alles uit het verleden erbij betrekken en niet kunnen reageren in de huidige situatie waar het werkelijk om gaat (herinneringen)
– In nieuwe situaties vanuit oude emoties blijven reageren (gevoelens/emoties)
– Het verstand heerst vanuit angst over het innerlijk weten vanuit het hart (weten)
– Gebrek aan intuïtie, niet aanvoelen waar het om gaat, lomp gedrag (aanvoelen/intuïtie)
– Uit automatisme reageren, geen veranderingen aan durven gaan (automatisme)

B14 Bij jezelf blijven (overzicht houden)
MasterTune B14 Bij jezelf blijven ondersteunt om vanuit het innerlijke weten jezelf erbij te betrekken en overzicht te houden om zo doelgericht mogelijk de juiste actie te kunnen ondernemen. Deze actie kan bijvoorbeeld bestaan uit bepaalde handelingen of stappen nemen of voor jezelf opkomen. MasterTune B14 ondersteunt om te weten wie men is, wat men wil en wat er voor nodig is om het te bereiken.

Gebruiksaanwijzing
De MasterTunes A14 worden overdag links en rechts in de broekzakken of om de polsen gedragen om er voor te zorgen dat de energie van de A MasterTunes via de 12 hoofdmeridianen van de acupunctuur opgenomen wordt.  Daarom worden de A MasterTunes altijd per twee geleverd. Als u één A MasterTune kwijt bent is het raadzaam de resterende MasterTune om en om in de linker en rechter broekzak te dragen, om een evenwichtige invloed te behouden, totdat de ontbrekende MasterTune weer vervangen is.

De MasterTune B14 wordt ’s nachts onder het hoofdkussen geplaatst en overdag om de nek aan een ketting gedragen. De energie van de B MasterTune wordt opgenomen door de twee meridianen op de middenlijn van het lichaam, het conceptievat en het gouverneursvat. Deze meridianen zorgen er samen met de B MasterTune voor dat de innerlijke kracht van de mens de fysieke klacht kan bereiken om gouverneur te worden over het eigen lichaam en leven. Omdat de B MasterTune alleen op de middenlijn gedragen wordt, wordt deze per stuk geleverd. Twee A MasterTunes en één B MasterTune vormen zodoende één set van drie.

Als de MasterTunes van set 14 in gebruik worden genomen blijven ze nog twee jaar werkzaam en daarna neemt de kracht geleidelijk af en is het goed om ze te vervangen door nieuwe.

Bijpassende MasterTunes
Indien nodig kunnen er meerdere sets MasterTunes tegelijkertijd gebruikt worden, bijvoorbeeld MasterTune A14 Hoog sensitief (HSP, overgevoelig voor prikkels van buitenaf) en B14 Bij jezelf blijven (overzicht houden) in combinatie met de bijpassende MasterTune A34 Bestaansrecht (karma of levenslessen ontbinden) en B34 Eigen verantwoording (op eigen benen staan, heft in eigen hand). De bijpassende MasterTunes ondersteunen de eerste set MasterTunes om het gewenste effect te bereiken. Als men last heeft van hoog sensitiviteit en geen overzicht kan houden kan er sprake van zijn dat men geen verantwoording kan nemen voor het eigen leven en niet het heft in eigen hand kan nemen en op eigen benen kan staan. Dit kan dan tegelijkertijd behandeld worden.

Bij het gebruik van meerdere sets MasterTunes kunnen alle A MasterTunes tegelijkertijd in de broekzakken gedragen worden. De B MasterTune van de ene set kan overdag om de nek gedragen worden en de B MasterTune van de andere set ’s nachts onder het hoofdkussen geplaatst worden. Dit kan afwisselend toegepast worden. De B Mastertunes van beide sets kunnen ook tegelijkertijd om de nek gedragen worden en tegelijkertijd onder het hoofdkussen geplaatst worden.