Beschrijving

A15 Desensitiveren (overgevoeligheid opheffen)
MasterTune A05 Desensitiveren ondersteunt om de te grote hoeveelheid energetische voelsprieten en de antennes terug te brengen tot het normale niveau. Hierdoor verdwijnt de overgevoeligheid, waardoor de emoties en energieën van andere mensen veel minder effect hebben op hoe men zich voelt en men beter om kan gaan met onrecht, problemen van anderen en stressvolle situaties.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Neiging te vereenzelvigen met de problemen van anderen en het ervaren als het eigen probleem, alsof het jezelf aangedaan wordt
– Overgevoelig voor onrecht
– Neiging tot angst en paniek en straatvrees
– Slaapproblemen, nachtmerries en wisselende stemmingen
– Gevoelig voor histamine, misselijkheid en overgeven
– Neiging tot hitte beeld: gevoelig voor alcohol, ’s nachts zweten
– Overgevoelig door post traumatische stress

Ontspanning (stress opheffen)
MasterTune B15 Stress ondersteunt om de oude stress te ontbinden, waardoor de stressbestendigheid verbetert en de klachten die daaruit voort gekomen zijn, zoals de neiging tot overmatige angst en paniek, slaapproblemen, misselijkheid en overmatig zweten afnemen.

Gebruiksaanwijzing
De MasterTunes A15 worden overdag links en rechts in de broekzakken of om de polsen gedragen om er voor te zorgen dat de energie van de A MasterTunes via de 12 hoofdmeridianen van de acupunctuur opgenomen wordt. Daarom worden de A MasterTunes altijd per twee geleverd. Als u één A MasterTune kwijt bent is het raadzaam de resterende MasterTune om en om in de linker en rechter broekzak te dragen, om een evenwichtige invloed te behouden, totdat de ontbrekende MasterTune weer vervangen is.

De MasterTune B15 wordt ’s nachts onder het hoofdkussen geplaatst en overdag om de nek aan een ketting gedragen. De energie van de B MasterTune wordt opgenomen door de twee meridianen op de middenlijn van het lichaam, het conceptievat en het gouverneursvat. Deze meridianen zorgen er samen met de B MasterTune voor dat de innerlijke kracht van de mens de fysieke klacht kan bereiken om gouverneur te worden over het eigen lichaam en leven. Omdat de B MasterTune alleen op de middenlijn gedragen wordt, wordt deze per stuk geleverd. Twee A MasterTunes en één B MasterTune vormen zodoende één set van drie. Als de MasterTunes van set 15 in gebruik worden genomen blijven ze zes weken sterk werkzaam en daarna neemt de energie geleidelijk af.