Beschrijving

A19 Zuiveren (trauma opruimen)
MasterTune A19 Zuiveren ondersteunt om een verwonding of angst die ontstaan is door geweld, trauma, machtsmisbruik, seksueel misbruik in iedere cel van het lichaam en in de auralagen los te maken.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Last van traumatische ervaringen of gebeurtenissen uit het verleden
– Angst- en paniekstoornissen, dagelijks beheerst worden door het verleden
– Emotionele verwondingen, die angst, pijn, verdriet en boosheid op kunnen roepen
– Moeite hebben om en nieuwe start te maken door de trauma’s uit het verleden

B19 Schone lei (nieuw begin)
MasterTune B19 Schone lei ondersteunt om een verwonding of angst die ontstaan is door geweld, trauma, machtsmisbruik, seksueel misbruik in iedere cel van het lichaam en in de auralagen te ontbinden. Hierdoor wordt er op fysiek, energetisch en mentaal niveau schoon schip gemaakt, waardoor men eindelijk weer een nieuwe start kan maken met nieuwe mogelijkheden en kansen, zonder dat het verleden een storende invloed heeft in het heden. Het zorgt ervoor dat de auralagen weer gaan fonkelen en het lichaam voorzien wordt van nieuwe levensenergie.

Gebruiksaanwijzing
De MasterTunes A19 worden overdag links en rechts in de broekzakken of om de polsen gedragen om er voor te zorgen dat de energie van de A MasterTunes via de 12 hoofdmeridianen van de acupunctuur opgenomen wordt. Daarom worden de A MasterTunes altijd per twee geleverd. Als u één A MasterTune kwijt bent is het raadzaam de resterende MasterTune om en om in de linker en rechter broekzak te dragen, om een evenwichtige invloed te behouden, totdat de ontbrekende MasterTune weer vervangen is.

De MasterTune B19 wordt ’s nachts onder het hoofdkussen geplaatst en overdag om de nek aan een ketting gedragen. De energie van de B MasterTune wordt opgenomen door de twee meridianen op de middenlijn van het lichaam, het conceptievat en het gouverneursvat. Deze meridianen zorgen er samen met de B MasterTune voor dat de innerlijke kracht van de mens de fysieke klacht kan bereiken om gouverneur te worden over het eigen lichaam en leven. Omdat de B MasterTune alleen op de middenlijn gedragen wordt, wordt deze per stuk geleverd. Twee A MasterTunes en één B MasterTune vormen zodoende één set van drie. Als de MasterTunes van set 19 in gebruik worden genomen blijven ze zes weken sterk werkzaam en daarna neemt de energie geleidelijk af.