Beschrijving

A21  Karma ontbinden (stoppen van levenslessen die zich herhalen)
MasterTune A21 Karma ontbinden ondersteunt om karma te ontbinden, zodat dit niet langer gebruikt kan worden als ingang en voedingsbodem om problemen te activeren of bij je neer te leggen. Als men beseft dat men vanuit de oorsprong 100 % oké is, begrijpt men ook dat karma en levenslessen uit het verleden niet meer zijn dan een programma dat men meegekregen heeft bij de geboorte. Het is niet meer dan een onderdeel van het spel dat in de matrix van deze aarde gespeeld wordt en is niet wie men van oorsprong is en kan dus ontbonden worden, waardoor de voedingsbodem achter de klachten verdwijnt en de verbinding met de innerlijke kracht gedeblokkeerd wordt. Door het ontbinden van karma verdwijnt ook de aantrekkingskracht van bepaalde situaties.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Klachten die niet te overwinnen zijn, omdat karma dat er achter zit zich blijft herhalen
– Klachten waarvan aanwezig karma de onderliggende voedingsbodem en de activator is
– Het aantrekken van bepaalde situaties die zich telkens blijven herhalen en voedingsbodem zijn van klachten
– Zich schuldig voelen of de neiging om schulden te maken
– Hardnekkige chronische klachten doordat men het zelf genezend vermogen onvoldoende in kan zetten

B21 Klachten overwinnen (zelf genezend vermogen)
MasterTune B21 Klachten overwinnen ondersteunt om, na het ontbinden van karma en de aantrekkingskracht van bepaalde situaties, de daaruit voortgekomen klachten met behulp van het zelf genezend vermogen te kunnen overwinnen.

Gebruiksaanwijzing
De MasterTunes A21 worden overdag links en rechts in de broekzakken of om de polsen gedragen om er voor te zorgen dat de energie van de A MasterTunes via de 12 hoofdmeridianen van de acupunctuur opgenomen wordt. Daarom worden de A MasterTunes altijd per twee geleverd. Als u één A MasterTune kwijt bent is het raadzaam de resterende MasterTune om en om in de linker en rechter broekzak te dragen, om een evenwichtige invloed te behouden, totdat de ontbrekende MasterTune weer vervangen is.

De MasterTune B21 wordt ’s nachts onder het hoofdkussen geplaatst en overdag om de nek aan een ketting gedragen. De energie van de B MasterTune wordt opgenomen door de twee meridianen op de middenlijn van het lichaam, het conceptievat en het gouverneursvat. Deze meridianen zorgen er samen met de B MasterTune voor dat de innerlijke kracht van de mens de fysieke klacht kan bereiken om gouverneur te worden over het eigen lichaam en leven. Omdat de B MasterTune alleen op de middenlijn gedragen wordt, wordt deze per stuk geleverd. Twee A MasterTunes en één B MasterTune vormen zodoende één set van drie. Als de MasterTunes van set 21 in gebruik worden genomen blijven ze zes weken sterk werkzaam en daarna neemt de energie geleidelijk af.