Beschrijving

A22 Ontkoppelen (oorspronkelijke verbindingen herstellen)
MasterTune A22 Ontkoppelen ondersteunt om verkeerde koppelingen of verbindingen in het brein, die door erfelijkheid of door bepaalde gebeurtenissen in het leven zijn ontstaan, te ontbinden. Daarnaast ondersteunt het om oorspronkelijke verbindingen en delen van zichzelf, waar men niet meer bij kon, opnieuw te verbinden, waardoor men niet meer schiet in automatische gedragspatronen of terugkerende gedachten.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Bepaald gedrag of bepaalde gedachten waar men automatisch in schiet
– Angst- en paniekstoornissen, fobieën, slaapstoornissen, overspannen
– Automatische reacties in het lichaam door bepaalde situaties die door een onbewuste koppeling op een knop drukken
– Automatische gedragspatronen, die maken hoe je op bepaalde situaties reageert
– Het fysieke lichaam blijft in de oude stand staan met de bijbehorende klachten, wat men ook doet, terwijl de achterliggende oorzaak opgelost is
– Last van virale indringers door vaccinatie
– Storende informatie (miasme van vorige generaties) die aan het DNA gekoppeld is
– Bewegingstics zoals knipperen met de ogen, trekken met de mond, hoofdschudden maar ook bijvoorbeeld sprongetjes maken
– Vocale tics zoals kuchen, grommen, keel schrapen maar ook andere geluiden maken of stopwoorden gebruiken
– Cognitieve tics zoals gedachten of beelden die steeds weer terugkeren

B22 Nieuwe stand (fysieke aanpassing nadat de oorzaak achter de klacht opgelost is)
MasterTune B22 Nieuwe stand ondersteunt om het lichaam dat in de oude stand blijft staan, nadat de oorsprong van de klachten opgelost is, opnieuw af te stemmen en in balans te brengen. Het fysieke gestel kan dan mee in de verandering die plaatsgevonden heeft en de klachten overwinnen.

Gebruiksaanwijzing
De MasterTunes A22 worden overdag links en rechts in de broekzakken of om de polsen gedragen om er voor te zorgen dat de energie van de A MasterTunes via de 12 hoofdmeridianen van de acupunctuur opgenomen wordt. Daarom worden de A MasterTunes altijd per twee geleverd. Als u één A MasterTune kwijt bent is het raadzaam de resterende MasterTune om en om in de linker en rechter broekzak te dragen, om een evenwichtige invloed te behouden, totdat de ontbrekende MasterTune weer vervangen is.

De MasterTune B22 wordt ’s nachts onder het hoofdkussen geplaatst en overdag om de nek aan een ketting gedragen. De energie van de B MasterTune wordt opgenomen door de twee meridianen op de middenlijn van het lichaam, het conceptievat en het gouverneursvat. Deze meridianen zorgen er samen met de B MasterTune voor dat de innerlijke kracht van de mens de fysieke klacht kan bereiken om gouverneur te worden over het eigen lichaam en leven. Omdat de B MasterTune alleen op de middenlijn gedragen wordt, wordt deze per stuk geleverd. Twee A MasterTunes en één B MasterTune vormen zodoende één set van drie. Als de MasterTunes van set 22 in gebruik worden genomen blijven ze zes weken sterk werkzaam en daarna neemt de energie geleidelijk af.