Beschrijving

A23 Rust herstellen (innerlijke onrust door langdurige boosheid, stress, frustratie of angst)
MasterTune A23 Rust herstellen ondersteunt om de balans te herstellen van het autonome zenuwstelsel, dat invloed heeft op het slaap waakritme, spierspanning, doorbloeding, concentratie en geheugen, hormonaal systeem, darmwerking en het immuunsysteem.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Overprikkeld doordat men zich niet goed kan afschermen
– Onbalans van het onwillekeurig zenuwstelsel door langdurige emoties, zoals boosheid, ergernis, frustratie, stress, verdriet, hartzeer of angst
– Last van slecht slapen, concentratie en geheugen, hartkloppingen
– Hormonale problemen, onbalans van het onwillekeurig zenuwstelsel (hitte en zweten)
– Stofwisselingsproblemen van eetlust en verzadiging
– Langdurig te veel gas geven voor iedereen, te weinig remmen en daardoor niet aan het eigen leven toekomen
– Last van stoorzenders, zoals implantaten (ook energetisch), wortelkanaal behandelde elementen, piercings, oorbellen, tatoeages, wifi, smartwatch, smartphone of een persoon

B23 Ontstoren (stoorzenders ontmantelen)
MasterTune B23 Ontstoren ondersteunt om stoorzenders in het lichaam te ontmantelen en tot rust te brengen, zoals (energetische) implantaten, wortelkanaal behandelde elementen, piercings, oorbellen, tatoeages, wifi, smartwatch, smartphone of een persoon.

Gebruiksaanwijzing
De MasterTunes A23 worden overdag links en rechts in de broekzakken of om de polsen gedragen om er voor te zorgen dat de energie van de A MasterTunes via de 12 hoofdmeridianen van de acupunctuur opgenomen wordt. Daarom worden de A MasterTunes altijd per twee geleverd. Als u één A MasterTune kwijt bent is het raadzaam de resterende MasterTune om en om in de linker en rechter broekzak te dragen, om een evenwichtige invloed te behouden, totdat de ontbrekende MasterTune weer vervangen is.

De MasterTune B23 wordt ’s nachts onder het hoofdkussen geplaatst en overdag om de nek aan een ketting gedragen. De energie van de B MasterTune wordt opgenomen door de twee meridianen op de middenlijn van het lichaam, het conceptievat en het gouverneursvat. Deze meridianen zorgen er samen met de B MasterTune voor dat de innerlijke kracht van de mens de fysieke klacht kan bereiken om gouverneur te worden over het eigen lichaam en leven. Omdat de B MasterTune alleen op de middenlijn gedragen wordt, wordt deze per stuk geleverd. Twee A MasterTunes en één B MasterTune vormen zodoende één set van drie. Als de MasterTunes van set 23 in gebruik worden genomen blijven ze zes weken sterk werkzaam en daarna neemt de energie geleidelijk af.