Beschrijving

A25 Levenskracht (nieuwe levensenergie)
MasterTune A25 Levenskracht ondersteunt om de levenskracht van de cellen in het lichaam herstellen door de eigen levensenergie weer op te halen (er weer bij kunnen) en te laten stromen.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Geen licht meer in de duisternis zien, geen uitweg meer zien
– Vermoeidheid, futloosheid, slechte stemming, geen zin om iets te doen
– Het gevoel hebben van het leven hoeft van mij niet meer
– Leven in een situatie die heel veel energie vraagt en waarin men niet gelukkig is
– Spier- en gewrichtspijnen en afname van spierkracht

B25 Spierkracht (het eigen leven kunnen dragen)
MasterTune B25 Spierkracht ondersteunt om ondersteunt om met de toegenomen levenskracht, de spierkracht te versterken. Hierdoor is men in staat om door veranderingen aan te gaan het eigen leven weer te kunnen dragen en de eigen weg te kunnen vervolgen.

Gebruiksaanwijzing
De MasterTunes A25 worden overdag links en rechts in de broekzakken of om de polsen gedragen om er voor te zorgen dat de energie van de A MasterTunes via de 12 hoofdmeridianen van de acupunctuur opgenomen wordt. Daarom worden de A MasterTunes altijd per twee geleverd. Als u één A MasterTune kwijt bent is het raadzaam de resterende MasterTune om en om in de linker en rechter broekzak te dragen, om een evenwichtige invloed te behouden, totdat de ontbrekende MasterTune weer vervangen is.

Bij spierzwakte de MasterTune A25 afwisselend twee maal per dag twee minuten plakken op de galblaas en lever afvoerpunten (zie download).

De MasterTune B25 wordt ’s nachts onder het hoofdkussen geplaatst en overdag om de nek aan een ketting gedragen. De energie van de B MasterTune wordt opgenomen door de twee meridianen op de middenlijn van het lichaam, het conceptievat en het gouverneursvat. Deze meridianen zorgen er samen met de B MasterTune voor dat de innerlijke kracht van de mens de fysieke klacht kan bereiken om gouverneur te worden over het eigen lichaam en leven. Omdat de B MasterTune alleen op de middenlijn gedragen wordt, wordt deze per stuk geleverd. Twee A MasterTunes en één B MasterTune vormen zodoende één set van drie. Als de MasterTunes van set 25 in gebruik worden genomen blijven ze zes weken sterk werkzaam en daarna neemt de energie geleidelijk af.