Beschrijving

A28 Fysiek pijnlichaam (energetisch zwakke plekken afschermen)
MasterTune A28 Fysiek pijnlichaam ondersteunt om te zorgen dat energetische zwakke plekken die ontstaan zijn na fysiek letsel of door een energetische aanval, afgeschermd worden, zodat de wonden die daar uit ontstaan zijn de kans krijgen om te helen. Als dit geheeld is kunnen deze plekken niet meer gebruikt worden door triggers om het pijnlichaam te activeren.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Oude fysieke pijnklachten, die plotseling op kunnen spelen
– Klachten die genezen zijn, maar de pijn is gebleven, doordat het pijnlichaam de pijn niet losgelaten heeft
– Door bepaalde bewegingen of stoten kunnen oude klachten geactiveerd worden
– Door oude pijn uit angst, acties of situaties vermijden
– Fantoompijn

B28 Zelfherstellend vermogen (energetische zwakke plekken herstellen en oude pijn loslaten)
MasterTune B28 Zelfherstellend vermogen ondersteunt om de afgeschermde energetische zwakke plekken te helen en oude fysieke pijn los te koppelen uit het pijnlichaam en uit het celgeheugen. Een pijnervering uit het verleden kan dan niet meer geactiveerd worden of gebruikt worden als ingang voor een energetische aanval.

Gebruiksaanwijzing
De MasterTunes A28 worden overdag links en rechts in de broekzakken of om de polsen gedragen om er voor te zorgen dat de energie van de A MasterTunes via de 12 hoofdmeridianen van de acupunctuur opgenomen wordt. Daarom worden de A MasterTunes altijd per twee geleverd. Als u één A MasterTune kwijt bent is het raadzaam de resterende MasterTune om en om in de linker en rechter broekzak te dragen, om een evenwichtige invloed te behouden, totdat de ontbrekende MasterTune weer vervangen is.

De MasterTune B28 wordt ’s nachts onder het hoofdkussen geplaatst en overdag om de nek aan een ketting gedragen. De energie van de B MasterTune wordt opgenomen door de twee meridianen op de middenlijn van het lichaam, het conceptievat en het gouverneursvat. Deze meridianen zorgen er samen met de B MasterTune voor dat de innerlijke kracht van de mens de fysieke klacht kan bereiken om gouverneur te worden over het eigen lichaam en leven. Omdat de B MasterTune alleen op de middenlijn gedragen wordt, wordt deze per stuk geleverd. Twee A MasterTunes en één B MasterTune vormen zodoende één set van drie. Als de MasterTunes van set 28 in gebruik worden genomen blijven ze zes weken sterk werkzaam en daarna neemt de energie geleidelijk af.