Beschrijving

A31 Innerlijk weten (keuzes kunnen maken)
MasterTune A31 Innerlijk weten ondersteunt om de verbinding met de innerlijke kracht te versterken, zodat keuzes rechtstreeks vanuit het eigen hart gemaakt kunnen worden.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Zwijgen of spreken zonder het eigen gevoel erbij te betrekken
– Niet voor zichzelf op kunnen komen
– Niet voor zichzelf op kunnen komen
– Niet weten wat men wil, twijfelen
– Slikken wat er gezegd wordt
– In bepaald situaties reageren met laat maar
– De kaken op elkaar houden en doorgaan alsof er niks aan de hand is
– Niet uitspreken als er iets niet klopt of verkeerd gaat
– Niet tot de juiste actie over kunnen gaan

B31 Actie ondernemen (uit kunnen voeren)
MasterTune B31 Actie ondernemen ondersteunt om het innerlijke weten over te brengen naar het brein, zodat de  juiste acties ondernomen kunnen worden en om uit te kunnen voeren wat het eigen hart ingeeft.

Gebruiksaanwijzing
De MasterTunes A31 worden overdag links en rechts in de broekzakken of om de polsen gedragen om er voor te zorgen dat de energie van de A MasterTunes via de 12 hoofdmeridianen van de acupunctuur opgenomen wordt. Daarom worden de A MasterTunes altijd per twee geleverd. Als u één A MasterTune kwijt bent is het raadzaam de resterende MasterTune om en om in de linker en rechter broekzak te dragen, om een evenwichtige invloed te behouden, totdat de ontbrekende MasterTune weer vervangen is.

 De MasterTune B31 wordt ’s nachts onder het hoofdkussen geplaatst en overdag om de nek aan een ketting gedragen. De energie van de B MasterTune wordt opgenomen door de twee meridianen op de middenlijn van het lichaam, het conceptievat en het gouverneursvat. Deze meridianen zorgen er samen met de B MasterTune voor dat de innerlijke kracht van de mens de fysieke klacht kan bereiken om gouverneur te worden over het eigen lichaam en leven. Omdat de B MasterTune alleen op de middenlijn gedragen wordt, wordt deze per stuk geleverd. Twee A MasterTunes en één B MasterTune vormen zodoende één set van drie. Als de MasterTunes van set 31 in gebruik worden genomen blijven ze nog twee jaar werkzaam en daarna neemt de kracht geleidelijk af en is het goed om ze te vervangen door nieuwe.

MasterTunes zijn een ondersteuning en vervangen niet de huisarts of specialist.

Let op: Zorg ervoor dat de MasterTune buiten het bereik van kleine kinderen gehouden wordt in verband met het gevaar bij inslikken!