Beschrijving

A32 Zwarte magie (vervloeking ongedaan maken)
MasterTune A32 Zwarte magie ondersteunt om de vervloeking die afgeroepen is over de cliënt ongedaan te maken en de cliënt te beschermen tegen zwarte magie.

Weerspiegeling – verschijnselen
– Ziek, zwak en misselijk zijn en deze klachten niet kunnen overwinnen
– Bepaalde zaken niet voor elkaar krijgen, hoe hard men ook zijn best doet (bijvoorbeeld relatie, werk of financiële situatie)
– Geen grip kunnen krijgen op het eigen leven
– In bepaalde situaties telkens vanuit emotie reageren in plaats vanuit de autonome kracht
– Niet het eigen leven kunnen besturen vanuit autonome kracht
– Geen overzicht hebben in bepaalde situaties
– Geblokkeerd zijn door vervuiling, onderbreking of verstoring, die door de zwarte magie is veroorzaakt

B32 Autonome kracht (klachten ontbinden)
MasterTune B 32 Autonome kracht ondersteunt om de eigen autonome kracht te versterken zodat deze ingezet kan worden om de klachten, de vervuiling, de onderbreking of de verstoring, die door de zwarte magie veroorzaakt zijn te ontbinden.

Gebruiksaanwijzing
De MasterTunes A32
worden overdag links en rechts in de broekzakken of om de polsen gedragen om er voor te zorgen dat de energie van de A MasterTunes via de 12 hoofdmeridianen van de acupunctuur opgenomen wordt. Daarom worden de A MasterTunes altijd per twee geleverd. Als u één A MasterTune kwijt bent is het raadzaam de resterende MasterTune om en om in de linker en rechter broekzak te dragen, om een evenwichtige invloed te behouden, totdat de ontbrekende MasterTune weer vervangen is.

De MasterTune B32 wordt ’s nachts onder het hoofdkussen geplaatst en overdag om de nek aan een ketting gedragen. De energie van de B MasterTune wordt opgenomen door de twee meridianen op de middenlijn van het lichaam, het conceptievat en het gouverneursvat. Deze meridianen zorgen er samen met de B MasterTune voor dat de innerlijke kracht van de mens de fysieke klacht kan bereiken om gouverneur te worden over het eigen lichaam en leven. Omdat de B MasterTune alleen op de middenlijn gedragen wordt, wordt deze per stuk geleverd. Twee A MasterTunes en één B MasterTune vormen zodoende één set van drie. Als de MasterTunes van set 32 in gebruik worden genomen blijven ze zes weken sterk werkzaam en daarna neemt de energie geleidelijk af.

MasterTunes zijn een ondersteuning en vervangen niet de huisarts of specialist.

Let op: Zorg ervoor dat de MasterTune buiten het bereik van kleine kinderen gehouden wordt in verband met het gevaar bij inslikken!