Beschrijving

A35 Ondersteuning van de eigen kracht (storende invloeden opheffen)
Mastertune A35 ondersteunt om te voorkomen dat derden toegang krijgen tot de innerlijke kracht van een cliënt, om invloed uit te kunnen oefenen op dierbaren of naasten van de cliënt om deze onderuit te halen.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Storende invloed van derden op dierbaren, zonder dat men zich hiervan bewust is
– Een kracht of een kwaliteit van de cliënt is onteigend door een ander persoon en vervangen door vervuilde energie, waardoor de cliënt uit balans raakt
– Verdovende en hypnotiserende energie, waardoor men verslaving gevoeliger wordt
– Niet het eigen leven kunnen creëren

B35 Misbruik (ongedaan maken)
MasterTune B35 ondersteunt om de innerlijke krachten en kwaliteiten van de cliënt, die misbruikt zijn, geschoond weer terug te vorderen en misbruik ervan niet langer toe te staan.

Gebruiksaanwijzing
De MasterTunes A35
worden overdag links en rechts in de broekzakken of om de polsen gedragen om er voor te zorgen dat de energie van de A MasterTunes via de 12 hoofdmeridianen van de acupunctuur opgenomen wordt. Daarom worden de A MasterTunes altijd per twee geleverd. Als u één A MasterTune kwijt bent is het raadzaam de resterende MasterTune om en om in de linker en rechter broekzak te dragen, om een evenwichtige invloed te behouden, totdat de ontbrekende MasterTune weer vervangen is.

De MasterTune B35 wordt ’s nachts onder het hoofdkussen geplaatst en overdag om de nek aan een ketting gedragen. De energie van de B MasterTune wordt opgenomen door de twee meridianen op de middenlijn van het lichaam, het conceptievat en het gouverneursvat. Deze meridianen zorgen er samen met de B MasterTune voor dat de innerlijke kracht van de mens de fysieke klacht kan bereiken om gouverneur te worden over het eigen lichaam en leven. Omdat de B MasterTune alleen op de middenlijn gedragen wordt, wordt deze per stuk geleverd. Twee A MasterTunes en één B MasterTune vormen zodoende één set van drie. Als de MasterTunes van set 35 in gebruik worden genomen blijven ze zes weken sterk werkzaam en daarna neemt de energie geleidelijk af.

MasterTunes zijn een ondersteuning en vervangen niet de huisarts of specialist.

Let op: Zorg ervoor dat de MasterTune buiten het bereik van kleine kinderen gehouden wordt in verband met het gevaar bij inslikken!