Beschrijving

A38 Verslaving (programmering opheffen)
MasterTune A38 ondersteunt om de programmering in het brein, die de verslavingsproblematiek in stand houdt, op te heffen. Hierdoor wordt er een onderbreking opgeheven, waardoor de innerlijke kracht om de verslaving te overwinnen bereikt kan worden.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Verslavingen niet kunnen overwinnen
– Niet los kunnen laten van gewoonte patronen, klachten, werk of partner
– Verstoorde communicatie tussen linker en rechter hersenhelft (neurotransmitterstoringen, zoals slapen, bioritme, stemming, geheugen en concentratie, eetlust en verzadiging)
– Geen verbinding van het hoofd naar het hart of van het hart naar het hoofd

B38 Toxische belasting (opheffen)
MasterTune B38 om de verslavende, vervuilende, degenererende, verdovende, hypnotiserende invloed en de toxische belasting, die de verslaving heeft veroorzaakt, te ontbinden en af te voeren.

Gebruiksaanwijzing
De MasterTunes A38
worden overdag links en rechts in de broekzakken of om de polsen gedragen om er voor te zorgen dat de energie van de A MasterTunes via de 12 hoofdmeridianen van de acupunctuur opgenomen wordt. Daarom worden de A MasterTunes altijd per twee geleverd. Als u één A MasterTune kwijt bent is het raadzaam de resterende MasterTune om en om in de linker en rechter broekzak te dragen, om een evenwichtige invloed te behouden, totdat de ontbrekende MasterTune weer vervangen is.

De MasterTune B38 wordt ’s nachts onder het hoofdkussen geplaatst en overdag om de nek aan een ketting gedragen. De energie van de B MasterTune wordt opgenomen door de twee meridianen op de middenlijn van het lichaam, het conceptievat en het gouverneursvat. Deze meridianen zorgen er samen met de B MasterTune voor dat de innerlijke kracht van de mens de fysieke klacht kan bereiken om gouverneur te worden over het eigen lichaam en leven. Omdat de B MasterTune alleen op de middenlijn gedragen wordt, wordt deze per stuk geleverd. Twee A MasterTunes en één B MasterTune vormen zodoende één set van drie. Als de MasterTunes van set 38 in gebruik worden genomen blijven ze zes weken sterk werkzaam en daarna neemt de energie geleidelijk af.

MasterTunes zijn een ondersteuning en vervangen niet de huisarts of specialist. 

Let op: Zorg ervoor dat de MasterTune buiten het bereik van kleine kinderen gehouden wordt in verband met het gevaar bij inslikken!