Beschrijving

A39 Overgang (overgang naar zichzelf en het eigen leven niet kunnen maken)
MasterTune A39 ondersteunt om overheersende emotionele pijn, verdriet of een ander persoon die je leven heeft overgenomen, te ontbinden.

Weerspiegeling – verschijnselen
– Uitgeschakeld zijn door ziekte
– Niet mee kunnen doen in het eigen leven, doordat een ander jouw kwaliteiten of lichaam in bezit heeft genomen
– Chaotisch en onrustig
– Het missen van een dierbare
– Benauwdheid, long- en holten problematiek
– Somberheid, geen zin meer om verder te leven
– Het lukt niet om het eigen leven vorm te geven, terwijl men voor anderen heel goed weet te vertellen wat zij moeten doen of hoe ze hun problemen op kunnen lossen

B39 Jezelf zijn (leven in plaats van overleven)
MasterTune B39 ondersteunt om de verbinding met de eigen innerlijke kracht te herstellen, in zichzelf terug te stappen en het leven weer op te kunnen pakken.

Gebruiksaanwijzing
De MasterTunes A39
worden overdag links en rechts in de broekzakken of om de polsen gedragen om er voor te zorgen dat de energie van de A MasterTunes via de 12 hoofdmeridianen van de acupunctuur opgenomen wordt. Daarom worden de A MasterTunes altijd per twee geleverd. Als u één A MasterTune kwijt bent is het raadzaam de resterende MasterTune om en om in de linker en rechter broekzak te dragen, om een evenwichtige invloed te behouden, totdat de ontbrekende MasterTune weer vervangen is.

De MasterTune B39 wordt ’s nachts onder het hoofdkussen geplaatst en overdag om de nek aan een ketting gedragen. De energie van de B MasterTune wordt opgenomen door de twee meridianen op de middenlijn van het lichaam, het conceptievat en het gouverneursvat. Deze meridianen zorgen er samen met de B MasterTune voor dat de innerlijke kracht van de mens de fysieke klacht kan bereiken om gouverneur te worden over het eigen lichaam en leven. Omdat de B MasterTune alleen op de middenlijn gedragen wordt, wordt deze per stuk geleverd. Twee A MasterTunes en één B MasterTune vormen zodoende één set van drie. Als de MasterTunes van set 39 in gebruik worden genomen blijven ze zes weken sterk werkzaam en daarna neemt de energie geleidelijk af.

MasterTunes zijn een ondersteuning en vervangen niet de huisarts of specialist.

Let op: Zorg ervoor dat de MasterTune buiten het bereik van kleine kinderen gehouden wordt in verband met het gevaar bij inslikken!