Algemene voorwaarden

Wij raden u aan de algemene voorwaarden aandachtig te lezen voordat u de site gebruikt.

Algemeen

Door toegang te zoeken tot de site accepteert u dat u bent gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden, dus u dient deze gebruiksvoorwaarden telkens als u de site benadert, opnieuw te bekijken.
Deze website wordt beheerd door MasterTune. U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt, beschikbaar is of relevant is voor andere landen.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Copyright. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van MasterTune.
Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (‘framing’) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.
De gebruikte afbeeldingen van deze site zijn eigendom van MasterTune. Gebruik van deze afbeeldingen is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Voor de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Bestellingen, Verzendkosten, Aflevering, Herroepingsrecht en Retourzendingen

Verzendkosten

De verzendkosten voor afleveradressen in Nederland bedragen € 6,95 (inclusief BTW) voor alle bestellingen met een totale orderwaarde die lager ligt dan € 100,00 (exclusief BTW). Dit is een vast bedrag dat altijd in rekening gebracht wordt ongeacht het aantal artikelen, de grootte of het gewicht van het pakket. Voor België & Duitsland bedragen de verzendkosten € 13.00 (inclusief BTW). Bestelling met een orderwaarde boven € 100,00 (exclusief BTW) worden gratis verzonden.
In de regel worden alle bestellingen die voor 12.00 uur binnenkomen en betaald zijn, dezelfde dag verzonden. Bestellingen die na 12.00 uur binnenkomen en betaald zijn worden de volgende dag verzonden. Wij kunnen dit echter niet voor 100% garanderen. Wanneer het van belang is dat uw bestelling zo snel mogelijk geleverd wordt, raden wij aan dit in de opmerkingen aan te geven.
Voordat MasterTune de bestelling verzend dient deze geheel betaald te zijn.

1. Bestellingen

1.1. Uw bestellingen worden in behandeling genomen door MasterTune – Abdis Badelogehof 8 –
2544 NX – Den Haag.

MasterTune staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 23066379.
Het BTW nummer is NL0013524240B01.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling bij MaserTune worden de algemene voorwaarden geaccepteerd en aanvaard.
1.3. Alle, in de webwinkel genoemde prijzen zijn voor consumenten inclusief BTW en exclusief verzendkosten en voor distributeurs exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
1.4. MaterTune levert aan consumenten in Nederland, België en Duitsland. Voor alle andere landen kan en verzoek per e-mail ingediend worden. Dit verzoek wordt door MasterTune per geval beoordeeld.
1.5. Bestellingen kunnen geplaatst worden door consumenten en distributeurs via de webshop. Distributeurs komen via de inlog in een apart gedeelte van de shop. Bestellingen kunnen zonder opgaaf van redenen binnen één werkdag worden geannuleerd. Na deze periode is uw bestelling definitief en is een wettelijke koopovereenkomst gesloten.

2. Aflevering bestelling

2.1. Bestellingen worden in de regel verzonden per DHL Parcel.

2.2. Bij bestellingen binnen Nederland wordt er een bijdrage in de kosten van verzenden in rekening gebracht. Deze bijdrage bedraagt € 5,75 in Nederland ongeacht de grootte van het pakket. Wanneer de ordergrootte boven de € 100,00 (exclusief BTW) komt neemt MasterTune de verzendkosten voor haar rekening voor verzending binnen Nederland, België en Duitsland. Voor alle andere landen kunnen de verzendkosten per land verschillen.
2.3. Wij bezorgen uw artikelen in de meeste gevallen via DHL Parcel. DHL Parcel bezorgt normaal gesproken binnen 24 uur, maar garandeert bezorging binnen 48 uur. DHL Parcel bezorgt ook op zaterdag.

3. Herroepingsrecht

3.1. De distributeur heeft het recht zonder opgave van reden de goederen te retourneren binnen een periode van 14 kalenderdagen, ingaande op de dag na ontvangst van de goederen.

3.2. Tijdens deze herroepingstermijn heeft de distributeur de mogelijkheid om zonder enige verplichting de ontvangen goederen te retourneren. Alle kosten voor het retourneren van de goederen komen voor rekening van de distributeur.

3.3. De distributeur kan alleen gebruik maken van zijn of haar herroepingsrecht indien de goederen waarom het gaat compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn.
Daarnaast moeten de goederen in de originele onbeschadigde verpakking met niet verbroken verzegeling geretourneerd worden.

3.4. De distributeur kan uitsluitend goederen retourneren na contact met MasterTune, volgens de regels zoals deze omschreven zijn onder retourzendingen.

3.5. Vooruitbetaalde goederen die geretourneerd worden op basis van het herroepingsrecht, zullen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen worden terugbetaald. Eventuele verzendkosten zullen worden verrekend.

4. Retourzendingen

4.1. Onder bepaalde voorwaarden en in overleg met MasterTune is het mogelijk artikelen die u bij ons gekocht heeft te retourneren.

4.2. Wanneer u een artikel wilt retourneren moet u contact opnemen met MasterTune. U dient hierbij duidelijk het factuurnummer en reden van retourzending te vermelden. Vervolgens krijgt u een retournummer om uw zending te retourneren.

4.3. Zonder een retournummer kunnen wij geen pakketten in ontvangst nemen. Na ontvangst van het retournummer en retouradres kunt u binnen 14 kalenderdagen het artikel onaangebroken in een deugdelijke verpakking, voorzien van een originele of kopie factuur terugsturen. Vermeld het retournummer altijd duidelijk op de verpakking.

4.4. Zodra wij uw retourzending ontvangen en beoordeeld hebben wordt u op de hoogte gebracht van de expertise en bieden wij een passende oplossing.

Inhoud

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen medisch advies. Elke aansprakelijkheid van deze site, de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van ons en de aan haar gelieerde bedrijven, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voor zover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Veranderingen in de gebruiksvoorwaarden en de site

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

Op de pagina praktijken en winkels worden automatische koppelingen (links) aangeboden naar andere internet sites die betrekking op praktijken en verkooppunten waar consumenten terecht kunnen voor behandelingen of het kopen van de MasterTunes. Dit betekent niet dat wij op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door ons bedrijf.
Indien u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar deze site terugkeren door op de ‘backwards’-pijl te klikken, of door het domeinadres van ons bedrijf in te toetsen.
Door u verstrekte informatie
Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden.
Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u ons via deze site verstrekt worden, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze privacy verklaring. Leest u het Privacy statement zorgvuldig voordat u ons informatie verstrekt.

Neem contact met ons op

Indien u een vraag of klacht heeft over deze site, neemt u dan contact met ons op.

MasterTune distributeur worden

Als u geïnteresseerd bent om met MasterTunes te werken of te verkopen kunt u distributeur worden. MasterTunes kunnen ook ingezet worden in een CAM praktijk ter ondersteuning van de behandeling of toegepast worden als behandeling door middel van de praktijkmethode MasterTunes. Als u MasterTunes verkoopt en in de praktijk toepast is goede kennis van zaken belangrijk. Hiertoe hebben wij introductiedagen en een cursus ontwikkeld, die gratis gevolgd kunnen worden. Eventueel benodigde testdozen en testtips dienen te worden aangeschaft.

MasterTune heeft vier toepassings- en verkoopmogelijkheden

1. De cliënt zelf kiest door middel van het lezen van de 40 beschrijvingen op de site of in het MasterTune boekje welke MasterTune hij toe zou kunnen passen om zijn probleem te ondersteunen en in welke beschrijving diegene zich het meeste herkent. Deze MasterTune kan dan online, in een winkel of in een praktijk aangeschaft worden.
2. Winkels. In een winkel, die aangesloten is bij MasterTune als distributeur kunnen mensen de MasterTune sets kopen, die deze winkel op voorraad heeft. De winkelier heeft de introductiedag van MasterTune gevolgd, waardoor het juiste advies voor het gebruik van de MasterTunes gegeven kan worden. De aangesloten winkels zijn op de site te vinden.
3. Praktijken. Dit zijn praktijken, die na het geven van een behandeling aan een cliënt, advies geven over welke MasterTune set de gegeven behandeling of de problemen van de cliënt in het algemeen kunnen ondersteunen. De behandelaar heeft de introductiedag van Mastertune gevolgd. De aangesloten praktijken zijn op de site te vinden.
4. Specialisten. Specialisten zijn behandelaars die in hun praktijk Mastertunes tijdens de behandeling inzetten en na de behandeling advies geven over welke set(s) MasterTunes het beste de behandeling en het proces tussen twee behandelingen in kunnen ondersteunen. De MasterTune specialisten hebben de introductiedag en de cursus gevolgd. Zij werken met de praktijkmethode MasterTunes en zijn opgeleid om met MasterTune sets en het IDT systeem (oorzaken van klachten opheffen) in de praktijk te werken.

Als u distributeur wilt worden als winkel, praktijk of specialist kunt u zich inschrijven voor de introductiedag. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen of een mail sturen. MasterTunes en alle aanverwante producten dienen te allen tijde verkocht te worden tegen de door MasterTune vastgestelde verkoopprijs.

MasterTune Introductiedag of cursus

Introductiedag. Tijdens de introductiedag leert u wat alle MasterTune sets precies inhouden en hoe deze het beste toegepast kunnen worden. Daarnaast leert u een eenvoudige testmethode om door middel van testtips te bepalen welke MasterTune set het beste de cliënt ondersteunt.

Cursus MasterTunes. Tijdens deze 4 daagse cursus leren behandelaars de behandelmethode om met Multidimensionale Kinesiologie of ander testmethodes met MasterTunes te werken op meridianen en acupunctuurpunten. Deze methode wordt ook gebruik gemaakt van het IDT systeem van Eric van Schijndel met 24 diagnose en therapie signalen die als inventarisatie en als therapie samen met de MasterTunes ingezet kunnen worden in de praktijk. Deze cursus is gratis, de benodigde testdozen en testtips dienen aangeschaft te worden.